Team IKO start samenwerking met TrainingPeaks

Team IKO start samenwerking met TrainingPeaks

Team IKO en TrainingPeaks zijn een samenwerking aangegaan tot in ieder geval de Olympische Spelen van Peking in 2022. Met het online platform van TrainingPeaks zijn de coaches van Team IKO in staat om de trainingen van de schaatsers dagelijks nauwgezet te monitoren en waar nodig bij te sturen. Zeker in combinatie met de hartslagmeters, vermogensmeters en fietscomputers van Garmin is er ontzettend veel data beschikbaar die nu dagelijks door middel van TrainingPeaks wordt geanalyseerd door de staff van Team IKO. Niet alleen door de coaches Erwin en Martin ten Hove maar ook door de fysiek trainer Jacob Veenstra en de inspanningsfysioloog Johan Boonstra.

Maar naast het monitoren van de trainingen worden ook de individuele trainingsprogramma’s van de schaatsers verspreid via TrainingPeaks. Zo kunnen de sporters bijvoorbeeld de fietstrainingen automatisch uploaden naar hun Garmin devices. Zo is er één plek waar alle data bij elkaar komt die Team IKO nodig heeft om de prestaties van de schaatsers naar een hoger niveau te tillen.

‘Door onze partnerships met Garmin en TrainingPeaks te combineren ontstaat er een fantastische bron aan data die we dagelijks gebruiken om de trainingen te monitoren en waar nodig individueel bij te sturen,’ aldus Team IKO. ‘We hebben lang gezocht naar een overzichtelijke manier om onze schema’s uit te werken maar met genoeg diepgang om het monitoren van onze sporters echt naar Olympisch niveau te tillen. We zijn erg blij dat we hier met onze samenwerking met TrainingPeaks in zijn geslaagd.’

‘We zijn verheugd om samen te werken met Team IKO op het gebied van het leveren van de nieuwste duurtraining software aan hun schaatsers,’ aldus Dirk Friel, co-founder en ‘Chief Evangelist’ van TrainingPeaks. ‘Met TrainingPeaks hebben coaches en sporters een platform waar ze hun trainingen kunnen beheren en de beschikbare trainingsdata nauwkeurig kunnen analyseren.’

Training Peaks is een online trainingsregistratie en trainingsplanning tool die gebruikers in staat stellen om slimmer en effectiever te trainen. Via een Athlete editie en Coach editie via TrainingPeaks.com maar ook via iOS en Android smartphone apps biedt TrainingPeaks wetenschappelijk onderbouwde analyse en plannings tools om sporters op het hoogste niveau te begeleiden naar betere prestaties. TrainingPeaks wordt wereldwijd gebruikt door Tour de France wielerploegen, IRONMAN wereldkampioenen, Olympische en andere atleten en coaches om hun trainingen te volgen, analyseren en plannen.

ENGLISH:

Team IKO and TrainingPeaks started a cooperation until at least the Olympic Games of Beijing in 2022. With the online platform of TrainingPeaks, the coaches of speedskatingteam IKO are able to closely monitor the skaters’ training sessions on a daily basis and make adjustments where necessary. Especially in combination with the Garmin heart rate monitors, power meters and bicycle computers, TrainingPeaks gives the staff of Team IKO an enormous amount of data available that will be analyzed on a daily basis. Not only by the coaches Erwin and Martin ten Hove, but also by the physical trainer Jacob Veenstra and the exercise physiologist Johan Boonstra.
 
But in addition to monitoring the training, the individual training programs of the skaters are also distributed via TrainingPeaks. For example, the athletes can automatically upload the cycling workouts to their Garmin devices. Now there is one place where all the data comes together that Team IKO needs to improve the performances of the skaters.
 
“Combining our partnerships with Garmin and TrainingPeaks creates a fantastic daily source of data that we use to monitor the training and adjust individually where necessary,” says Team IKO. ‘We have long searched for a clear way to work out our schedules, but with enough depth to take the monitoring of our athletes to an Olympic level. We are very pleased that we have succeeded in this with our collaboration with TrainingPeaks.”
 
“We’re excited to partner with Team IKO in providing the latest endurance training software for their skaters,” says Dirk Friel, TrainingPeaks co-founder and Chief Evangelist. “With TrainingPeaks, coaches and athletes have a platform where they can manage their training and precisely analyze their workout data once they’re done. 
 
Training Peaks is an online training registration and training planning tool that allows users to train smarter and more effectively. Through an Athlete edition and Coach edition via TrainingPeaks.com, but also via iOS and Android smartphone apps, TrainingPeaks offers scientifically based analysis and planning tools to guide athletes at the highest level towards better performances. TrainingPeaks is used worldwide by Tour de France cycling teams, IRONMAN world champions, Olympic and other athletes and coaches to track, analyze and plan their workouts.
Terug naar het overzicht